De Renault Saviem van Gerrit Kouwenhoven

Hier hun stek aan de Middelandse Zee in 2005